Odstředění

Rozdíl mezi preparativní a analytickou centrifugací
Preparativní centrifugace se používá k oddělení malých částic, jako jsou ribozomy, plazmidová DNA a RNA. Analytická centrifugace se však používá hlavn...
Rozdíl mezi diferenciální a hustotní gradientovou centrifugací
Klíčovým rozdílem mezi diferenciální a hustotní gradientovou centrifugací je to, že diferenciální centrifugace odděluje částice ve směsi na základě ve...
Rozdíl mezi rychlostní zonální a isopyknickou centrifugací
Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma je v tom, že v isopycnic se používá gradient s vysokou hustotou a buňky jsou odděleny pouze na základě rozdílů v husto...