katolík

Rozdíl mezi biskupem a arcibiskupem
V katolické církvi se arcibiskupové a biskupové řadí pod kardinály. Biskup dohlíží na diecézi, která je sbírkou místních farností; a arcibiskup spravu...
Rozdíl mezi katolíkem a křesťanem
Katolíci také následují učení Ježíše Krista, ale činí to prostřednictvím církve, kterou považují za cestu k Ježíši. Věří ve zvláštní papežskou autorit...
Rozdíl mezi jezuity a katolíky
Existuje rozdíl mezi jezuity a katolíky?Kdo jsou přesně jezuité?Může být žena jezuita?Jaký je rozdíl mezi římskokatolickou a katolickou?Jaký je nejpří...
Rozdíl mezi katolickou a křesťanskou Biblí
Magisterium tvoří papež a biskupové a všechna posvátná písma jsou přístupná pouze jim. Katolíci věří více v kázání církve než v samotné kázání Bible. ...
Rozdíl mezi katolickým a římským katolíkem
Když se používá v širším smyslu, výraz „katolík“ se odlišuje od „římského katolíka“, který má konotace věrnosti římskému biskupovi, tj. Papeži. ... Sa...
Rozdíl mezi katolickou Bibli a baptistickou Biblí
Přestože se římskokatolická bible a baptistická bible liší v obsahu Starého zákona, oba přijímají 27 knih Nového zákona, které zahrnují evangelia, Sku...
katolický křest
Křest je jedinou svátostí, kterou sdílejí všechny křesťanské denominace společně. V katolické církvi jsou kojenci pokřtěni, aby je přivítali do katoli...
rozdíl mezi katolickou a nedenominační
Čemu věří církev bez vyznání?Může katolík navštěvovat církev bez vyznání?Je katolická církev označení?Jaký je rozdíl mezi katolickým a nekatolickým?Co...
rozdíl mezi katolickou a presbyteriánskou
Je presbyteriánský katolík nebo protestant?Jaké jsou rozdíly mezi katolíky a protestanty?Může se katolík oženit s presbyteriánem??Mohou Presbyterians ...