Calloc

calloc vs. malloc
Rozdíl mezi funkcí calloc () a malloc () Malloc () vytvoří jeden blok paměti o velikosti určené uživatelem. Funkce Calloc () může proměnné přiřadit ví...