Rozpočtování

Rozdíl mezi rozpočtem a prognózou
Rozpočet je nástin směru, kterým se vedení chce ujmout společnosti. Finanční prognóza je zpráva ilustrující, zda společnost dosahuje svých rozpočtovýc...
Rozdíl mezi tradičním rozpočtováním a nulovým rozpočtem
Tradiční rozpočtování bere výdaje z předchozího roku jako základní datové body; nulové rozpočtování zaujímá strategický přístup k přiřazování rozpočtů...
Rozdíl mezi rozpočtováním a prognózováním
Rozpočtování kvantifikuje očekávání výnosů, kterých chce podnik dosáhnout v budoucím období, zatímco finanční prognózy odhadují výši výnosů nebo příjm...
Rozdíl mezi nulovým rozpočtem a rozpočtováním podle výkonu
Klíčovým rozdílem mezi nulovým rozpočtováním a výkonovým rozpočtováním je to, že zatímco nulové rozpočtování se provádí zdůvodněním všech výnosů a nák...
Rozdíl mezi přírůstkovým a nulovým rozpočtováním
Klíčovým rozdílem mezi přírůstkovým a nulovým rozpočtováním je to, že zatímco přírůstkové rozpočtování přidává příspěvek ke změnám příjmů a nákladů pr...
Rozdíl mezi ZBB a ABB
ZBB je nulové rozpočtování a ABB je rozpočtování podle aktivit. Oba jsou odlišné přístupy k rozpočtování a oba jsou použitelné na náklady, které obsah...