Brownian

Rozdíl mezi Tyndallovým efektem a Brownovým pohybem
Klíčové rozdíly mezi Tyndallovým efektem a Brownovým pohybem. ... Fenomén rozptylu světla, když světelný paprsek prochází kapalinou (koloidem), je zná...
Brownův pohyb a Tyndallův efekt jsou ukázány skutečnými řešeními
Ukazuje řešení Brownovo hnutí?Chybí ve skutečném řešení Tyndallův efekt?Které řešení může vykazovat jak Brownovo hnutí, tak Tyndallův efekt?Proč není ...
Rozdíl mezi Brownovým pohybem a difúzí
Odpověď: Brownův pohyb: Je to náhodný pohyb částic hmoty ve vzduchu. EG: Někdy můžeme vidět, jak se částice prachu náhodně pohybují ve vzduchu. Difúze...