Kostnatý

Rozdíl mezi kostnatými rybami a chrupavčitými rybami
Chrupavé ryby mají kostry složené převážně z chrupavky, zatímco kostnaté ryby mají kostru složenou převážně z kostí. Dále tyto dva druhy ryb spadají d...
Rozdíl mezi chrupavčitými rybami a kostnatými rybami
Technicky nejzřetelnější rozdíl mezi kostnatými a chrupavčitými rybami pochází ze skutečnosti, že kost kostnatých ryb je tvořena samotnými kostmi, zat...