Zůstatek

Rozvaha vs. Výkaz zisku a ztráty
Načasování: Rozvaha ukazuje, co společnost vlastní (aktiva) a dluží (závazky) v konkrétním časovém okamžiku, zatímco výsledovka zobrazuje celkové výno...
Rozdíl mezi výkazem věcí a rozvahou
Statement of Affairs je výkaz zobrazující aktiva, pasiva a kapitál účetní jednotky připravený na základě jednotného účetního systému. Rozvaha je výkaz...
Rozdíl mezi platební bilancí a obchodní bilancí
Obchodní bilance je rozdíl mezi vývozem zboží a dovozem zboží. Platební bilance je rozdíl mezi přílivem deviz a odlivem deviz. Čistý vliv obchodní bil...
Rozdíl mezi zkušební zůstatkem a rozvahou
Hlavní rozdíl mezi zkušebním zůstatkem a rozvahou spočívá v tom, že zkušební zůstatek uvádí konečný zůstatek pro každý účet, zatímco rozvaha může agre...
Rozdíl mezi rozvahou společnosti a bankou
Klíčovým rozdílem v rozvaze banky a rozvaze společnosti je to, že řádkové položky v rozvaze banky vykazují průměrný zůstatek, zatímco řádkové položky ...
Rozdíl mezi obchodní bilancí a platební bilancí
Obchodní bilance je rozdíl mezi vývozem zboží a dovozem zboží. Platební bilance je rozdíl mezi přílivem deviz a odlivem deviz. Čistý vliv obchodní bil...
Jak připravit rozvahu
Jak připravit základní rozvahuUrčete datum a období vykazování. ... Identifikujte svá aktiva. ... Určete své závazky. ... Vypočítejte vlastní kapitál....
rozvaha je navržena tak, aby zobrazovala finanční situaci účetní jednotky
Rozvaha shrnuje aktiva, pasiva a vlastní kapitál společnosti. ... Rozvaha se někdy nazývá výkaz o finanční situaci. Rozvaha zobrazuje účetní rovnici v...
analýza rozvahy
Jak analyzujete rozvahu?Jak analyzujete aktivum?Co vám řekne rozvaha?Jak analyzujete finanční výkazy?Co dělá silnou rozvahu?Jak připravujete rozvahu?P...