Axiomy

Jaký je rozdíl mezi postuláty a větami
Postulát je tvrzení, které je považováno za pravdivé bez důkazu. Věta je pravdivé tvrzení, které lze dokázat. ... Postulát 1: Řádek obsahuje alespoň d...
axiomy, postuláty a věty
Axiom obecně platí pro jakékoli pole vědy, zatímco postulát může být specifický pro konkrétní pole. Je nemožné dokázat z jiných axiomů, zatímco postul...
jaký je rozdíl mezi axiomy a postuláty
Jaký je rozdíl mezi axiomy a postuláty? Axiom obecně platí pro jakékoli pole vědy, zatímco postulát může být specifický pro konkrétní pole. Je nemožné...
Rozdíl mezi axiomem a větou
Můžeme to dále vysvětlit jako sérii dohadů (důkazů), které se spojují dohromady a dávají skutečný výsledek. Pokud je tedy tvrzení vždy pravdivé a nepo...