Autismus

Autismus vs. Aspergerův syndrom
To, co odlišuje Aspergerovu poruchu od klasického autismu, jsou její méně závažné příznaky a absence jazykových prodlev. Děti s Aspergerovou poruchou ...
Rozdíl mezi PDD a autismem
Jako takový se PDD-NOS stal diagnózou aplikovanou na děti nebo dospělé, kteří jsou v autistickém spektru, ale plně nesplňují kritéria pro další ASD, j...
Rozdíl mezi autismem a Downovým syndromem
Ne, Downov syndrom a autismus jsou zcela odlišné. A stejně jako kdokoli jiný je šance na rozvoj autismu stejná. Je možné, že člověk má Downov syndrom ...
Rozdíl mezi autismem a mentální retardací
Jaký je rozdíl mezi autismem a mentálním postižením?Je autismus považován za mentální postižení?Jak se nyní nazývá mentální retardace?Jaké jsou 2 hlav...
Rozdíl mezi autismem a Aspergerovým syndromem
To, co odlišuje Aspergerovu poruchu od klasického autismu, jsou její méně závažné příznaky a absence jazykových prodlev. Děti s Aspergerovou poruchou ...