Apospory

Rozdíl mezi apospory a apogamií
Klíčovým rozdílem mezi apospory a apogamií je, že v apospory se gametofyt vyvíjí přímo z 2n sporofytů, zatímco v apogamii se embryo vyvíjí bez oplodně...
Jaký je rozdíl mezi apospory a apogamie
Apospory je vývoj 2n gametofytů bez meiózy a spór z vegetativních nebo nereprodukčních buněk sporofytu. Naproti tomu apogamie je vývoj 1n sporofytů be...