Apoptóza

Apoptóza vs. nekróza
Apoptóza je popsána jako aktivní, programovaný proces autonomní buněčné demontáže, který se vyhýbá vyvolání zánětu. Nekróza byla charakterizována jako...
mechanismus apoptózy
Apoptóza, v biologii nazývaná také programovaná buněčná smrt, je mechanismus, který umožňuje buňkám autodestrukci, když jsou stimulovány vhodným spouš...
stadia apoptózy
Pro ilustraci těchto událostí apoptózy a způsobu jejich detekce vytvořil Bio-Rad cestu, která rozděluje apoptózu do čtyř fází: indukce, časná fáze, st...
kontrola apoptózy
Je apoptóza dobrá nebo špatná?Jaké jsou čtyři fáze apoptózy?Může vás apoptóza zabít?Je apoptóza dobrá pro rakovinu?Co spouští apoptózu?Proč dochází k ...
Rozdíl mezi autolýzou a apoptózou
Rozdíl je hlavně v mechanismu, kterým buňka umírá. Apoptóza je programovaná buněčná smrt, velmi elegantní způsob, jak se buňka zbavuje sama sebe. Je t...