Anafáze

Rozdíl mezi anafází 1 a 2
Hlavní rozdíl mezi anafázou I a anafázou II spočívá v tom, že anafáze I se vyskytuje v diploidní buňce a anafáze II se vyskytuje v haploidní buňce. .....
rozdíl mezi anafází a anafází 1
V anafáze meiózy se vlákna vřetena připevňují ke kinetochoru 2 chromozomů. Centromera se nedělí. Během anafáze I se homologní chromozomy dělí, zatímco...
jaký je největší rozdíl mezi anafázou mitózy a anafází 1 meiózy
Tip: Ve fázi anafáze mitózy dochází ke stejnému oddělení nebo disjunkci sesterských chromatidů. V anafázové fázi meiózy I dochází k separaci homologní...
rozdíl mezi anafází 1 a telofázou 1
Anafáza následuje telofázu. Hlavní rozdíl mezi anafázou a telofázou spočívá v tom, že během anafáze jsou chromozomy přitahovány k opačným pólům buňky,...
Rozdíl mezi Anaphase I a Anaphase II
Hlavní rozdíl mezi anafázou I a anafázou II spočívá v tom, že anafáze I se vyskytuje v diploidní buňce a anafáze II se vyskytuje v haploidní buňce. .....
Rozdíl mezi anafázou mitózy a anafázou I meiózy
Tip: Ve fázi anafáze mitózy dochází ke stejnému oddělení nebo disjunkci sesterských chromatidů. V anafázové fázi meiózy I dochází k separaci homologní...