Aldosteron

Rozdíl mezi ADH a Aldosteronem
Na rozdíl od ADH, který podporuje reabsorpci vody k udržení správné vodní rovnováhy, udržuje aldosteron správnou vodní rovnováhu zvýšením Na+ reabsorp...
Rozdíl mezi aldosteronem a ADH
Hlavní rozdíl spočívá v tom, že ADH zachovává vodu přímějším způsobem, zatímco aldosteron uchovává vodu nepříměji tím, že nejprve zadržuje sodík. Pama...