Albinismus

Jaký typ mutace je albinismus
Nejběžnější formou je typ 1, zděděný genovou mutací na X chromozomu. Oční albinismus vázaný na X může přenášet matka, která nese jeden mutovaný gen X ...