Připevnit

Rozdíl mezi předponou a příponou
Affix je morfém, který se přidává ke slovu za účelem změny jeho významu nebo lexikální kategorie. Prefix je přípona, která se přidává na začátek slova...