Postihnout

Rozdíl mezi ovlivněnými a ovlivněnými
Afekt a efekt se snadno mísí. ... Afekt je obvykle sloveso a znamená to ovlivnit nebo změnit. Efekt je obvykle podstatné jméno, efekt je výsledkem změ...
Affect vs. Effect
Afekt je obvykle sloveso a znamená to ovlivnit nebo změnit. Efekt je na druhé straně obvykle podstatné jméno, které byste použili k označení výsledku ...
ovlivněna
Ovlivněné prostředky ovlivněny nebo změněny, jsou-li použity jako sloveso. Ovlivněn je také používán jako adjektivum. Znamená to něco ovlivnit nebo zm...
ovlivnit předložku
Jak je afekt použit ve větě?Je to ovlivněno nebo ovlivněno?Co je 10 příkladů předložky?Jsou to speciální efekty nebo afekt??Nemělo to žádný účinek neb...
ovlivnit význam
Co je příkladem afektu?Jaký je rozdíl mezi afektem a efektem na příkladech?Jaký je rozdíl mezi afektem a efektem?Co je to věta za afekt?Působí pozitiv...
Rozdíl mezi náladou a afektem
Afekt je viditelná reakce, kterou člověk projevuje na události. ... Affect je popsán takovými pojmy jako zúžený, normální rozsah, vhodný pro kontext, ...
Rozdíl mezi afektem a náladou
Afekt je viditelná reakce, kterou člověk projevuje na události. ... Affect je popsán takovými pojmy jako zúžený, normální rozsah, vhodný pro kontext, ...
Ovlivnit účinek разница
Affect - это глагол «воздействовать», «влиять», «менять». Его синонимы: změnit, ovlivnit, upravit. Effect - это существительное, результат того самого...
Příklad ovlivnění nebo účinku
Ruby ovlivňuje, kde Raphael stojí. Mokrý Raphael je důsledkem neodolatelného nutkání Ruby tlačit ho do rybníka. Protože Ruby provedla akci, která sign...