Výhoda

Rozdíl mezi výhodou absolutních nákladů a výhodou komparativních nákladů
Absolutní výhoda se vztahuje na nespornou nadřazenost země nebo podniku, aby se lépe vyrábělo konkrétní zboží. Srovnávací výhoda představuje náklady p...