Acylace

Rozdíl mezi alkylací a acylací
Obě tyto reakce probíhají elektrofilní aromatickou substitucí. Hlavní rozdíl mezi Friedel Craftsovou acylací a alkylací spočívá v tom, že Friedel Craf...
Rozdíl mezi Friedel Craftsovou acylací a alkylací
Obě tyto reakce probíhají elektrofilní aromatickou substitucí. Hlavní rozdíl mezi Friedel Craftsovou acylací a alkylací spočívá v tom, že Friedel Craf...
Rozdíl mezi O acylací a N acylací
Klíčovým rozdílem mezi O acylací a N acylací je, že O acylace tvoří konečný produkt obsahující kyslík, zatímco N acylace tvoří konečný produkt obsahuj...