Acres

Rozdíl mezi farmou a farmou
Farma je země, kde zemědělec pěstuje plodiny a hospodářská zvířata pro mléčné výrobky. ... Ranč je naproti tomu země, kde se chovají hospodářská zvířa...