Akceptovat

může nbfc přijímat vklady
NBFC nemůže přijímat vklady na požádání; ii. NBFC netvoří součást platebního a vypořádacího systému a nemohou vydávat šeky vystavené na sebe; ... zaří...