Audit

proces vyšetřování při auditu

proces vyšetřování při auditu
  1. Jak probíhá vyšetřování??
  2. Co je to vyšetřovací audit?
  3. Jaké jsou typy vyšetřování?
  4. Jaké jsou cíle vyšetřování při auditu?
  5. Jaké jsou 3 metody vyšetřování?
  6. Jaké jsou 3 fáze vyšetřování?
  7. Je audit vyšetřování?
  8. Jaký je rozdíl mezi auditem a inspekcí?
  9. Jaké jsou typy auditu?

Jak probíhá vyšetřování??

Vyšetřovací proces je postup činností nebo kroků, které se pohybují od úkolů shromažďovat důkazy, k analýze informací, k vývoji a ověřování teorie, k vytváření rozumného základu k uvěření a nakonec k zatčení a obvinění podezřelého.

Co je to vyšetřovací audit?

Vyšetřovací auditoři shromažďují důkazy o podvodných nebo zneužívajících činnostech ovlivňujících vládní subjekty. Jejich audity jsou navrženy tak, aby odhalovaly a zabraňovaly zpronevěře veřejného majetku a snižovaly budoucí rizika podvodů.

Jaké jsou typy vyšetřování?

Vědci používají k výzkumu a vývoji vysvětlení událostí v přírodě tři typy vyšetřování: popisné vyšetřování, srovnávací vyšetřování a experimentální vyšetřování.

Jaké jsou cíle vyšetřování při auditu?

Zjistit finanční situaci a výdělečnou schopnost koncernu. Vyšetřit, když majitel podezřívá z podvodu. Zkoumat daňovou povinnost jménem úřadů pro daň z příjmu. Zkoumat za účelem půjčení peněz koncernu.

Jaké jsou 3 metody vyšetřování?

Existují tři typy terénních vyšetřování - popisné, srovnávací a korelační. Popisné terénní výzkumy zahrnují popis částí přirozeného systému.

Jaké jsou 3 fáze vyšetřování?

Trestní případ má tři fáze: Analýza; vyjednávání; a pokud je to nutné, soud. Každý případ projde analýzou a vyjednáváním, ale pouze malá část případů vyžaduje soudní řízení.

Je audit vyšetřování?

Audit je proces zkoumání finančního výkazu jednotlivce a sestavování odhadu. Zatímco vyšetřování je komplexní a pečlivé studium účetních knih s cílem zjistit pravdu. ... V případě auditu má finanční výkaznictví obecný účel a hlášení vyšetřování je soukromé.

Jaký je rozdíl mezi auditem a inspekcí?

Inspekce je obvykle něco, co je na místě vyžadováno povinností dodržovat předpisy. Audit je proces kontroly, zda byly splněny povinnosti týkající se dodržování předpisů, včetně toho, že byly provedeny požadované kontroly.

Jaké jsou typy auditu?

Různé typy auditu

rozdíl mezi buňkou a tkání
Buňka a tkáň - rozdíly Buňky jsou nejmenší, strukturní a funkční jednotka organismu, která je charakteristicky mikroskopická. Tkáně jsou odlišné typy ...
Jaký je rozdíl mezi závislými a nezávislými datovými trhy
Závislé datové trhy čerpají data z centrálního datového skladu, který již byl vytvořen. Nezávislé datové trhy jsou naproti tomu samostatné systémy vyt...
Jaký je rozdíl mezi tabulkou a databází
Hlavní technický rozdíl mezi tabulkou a databází spočívá ve způsobu, jakým ukládají data. V tabulce jsou data uložena v buňce a lze je v této buňce fo...