Partnerství

Rozdíl mezi partnerstvím a partnerstvím s omezenou odpovědností (LLP)

Rozdíl mezi partnerstvím a partnerstvím s omezenou odpovědností (LLP)

Generální partnerství na druhé straně přináší neomezené závazky vůči dotčeným partnerům, a jsou tedy společně nebo nerozdílně odpovědní za dluhy.
...
Srovnávací graf.

Základ pro srovnáníPartnerstvíPartnerství s omezenou odpovědností (LLP)
OdpovědnostNeomezenýOmezeno na kapitálový vklad, s výjimkou případů podvodu.
• 11 měsíců. 2017 г.

konkrétní podstatná jména příklady
Konkrétní podstatná jména jsou lidé, místa nebo věci, které můžeme zažít našimi pěti smysly (chuť, dotek, zrak, sluch nebo čich). Například ve větě „P...
adjektivní podstatné jméno
Co je podstatné jméno přídavného jména?Co je to přídavné jméno s příkladem?Jaký je příklad adjektivní fráze?Je adjektivní slovo?Jaká adjektiva uvádějí...
příklad nbfc
NBFC nepodléhají bankovním předpisům a dohledu federálních a státních orgánů, které dodržují tradiční banky. Příkladem NBFC jsou investiční banky, hyp...