Amortizace

akumulované odpisy эto

akumulované odpisy эto

Накопленная амортизация (oprávky, procento za opotřebování) Сумма, балансирующая текущую стоимость основных средств, начисляемая с даты их приобретения и представляющая собой амортизационные отчисления.

Mandlové mléko vs. kokosové mléko
Mandlové mléko a kokosové mléko jsou veganské alternativy kravského mléka bez laktózy. Mandlové mléko může být mírně zrnité a vyrábí se z jemně mletýc...
Jaký je rozdíl mezi sdílením času a multitaskingem
Hlavní rozdíl mezi sdílením času a multitaskingem je v tom, že sdílení času umožňuje více uživatelům sdílet počítačový zdroj současně pomocí multiprog...
rozdíl mezi taxonomií a systematikou v tabulkové formě
Klíčovým rozdílem mezi taxonomií a systematikou je, že taxonomie je disciplína klasifikace organismů do taxonů jejich uspořádáním velmi uspořádaným zp...